Varför välja NTR-certifierat trä?

Det finns många goda skäl att använda NTR-certifierade träprodukter.

De främsta fördelarna med att välja NTR-märkt trä är att det är säkerställt att det håller hög kvalitet, har lång livslängd och är ändamålsenligt.

1. Klassificeringssystemet NTR gör det enkelt att välja rätt kvalitetsträ för det specifika avsedda ändamålet.

2. Revision av tredjeparts kontrollorgan ger kvalitetssäkring av slutprodukten.

3. NTR-produkter är ett säkert val för kunden. Produkterna har testats för att bevisa deras hållbarhet.

4. Trä skyddas med träskyddsmedel som uppfyller alla miljö- och säkerhetskrav.

5. Virket är högkvalitativt råvara som tagits från starka, långsamväxande tallar med hög densitet och kommer från lokala och hållbart skötta skogar.

6. Slutligen är alla träskyddsmedel godkända av en oberoende teknisk grupp. De använda träskyddsmedlen uppfyller alla nationella och EU-miljökrav.

good reasons for NTR certified wood

Leave the forest be!

Sustainable!

Economical!

Safe and effective!

Circular construction material!

Four times longer!