NTR Certified

tre og treprodukter med økt holdbarhet er rett og slett det mest bærekraftige valget av alle. NTR-merket er bevis på kvalitet

Mange gode grunner til å benytte beskyttet tre som byggemateriale

Tre er ett av våre mest populære og miljøvennlige byggematerialer, spesielt hvis det er holdbart i lang tid. Sammenlignet med ubeskyttet tre er levetiden nesten fire ganger så lang, noe som minsker påvirkningen på miljø og klima. I tillegg betyr det at færre trær må felles og i stedet kan få stå igjen i skogen. Sammenlignet med andre byggematerialer gir NTR-sertifiserte trevarer lengst livssyklus. Trebeskyttelsesbransjen tar også produksjonsansvar helt fra nyprodusert, beskyttet planke og frem til riving og avfallshåndtering ved å sørge for bærekraftig produkthåndtering gjennom hele livssyklusen.

Økt holdbarhet er ganske enkelt det mest bærekraftige valget av alle.

Gode grunner for behandlet tre!

Lytt til hva Malin Engström, administrerende direktør for teknisk forvaltning ved Växjö Council og Niklas Bosrup, landskapsarkitekt ved Sydväst Arkitektur och Landskap har å fortelle oss om bruk av tre i offentlig arkitektur.

Gode grunner for NTR-sertifisert tre!

4 ganger lenger!

La skogen stå!

Bærekraftig!

Effektivt og sikkert!

Økonomisk!

Byggemateriale som kan resirkuleres!

4 ganger lenger!

Levetiden på treprodukter varierer avhengig av klima og lokal mikrofauna, bruksområde, konstruksjon og vedlikehold. Tre som er beskyttet med moderne trebeskyttelsesmidler har lang levetid, med en relativt liten mengde effektiv trebeskyttelse og til en relativt lav kostnad.

Effekten er betydelig, fordi den muliggjør bruk av tre i mange flere bygningsdeler, noe som er en forutsetning for å kunne bygge fremtidens samfunn med mer tre. Men hvor stor er nytten av å forlenge levetiden?

Erfaring viser at levetiden i gjennomsnitt blir forlenget med 3,8 ganger ved bruk av beskyttet tre. Det betyr at vi for å oppnå samme levetid på ubehandlet tre må bygge det samme nesten fire ganger i stedet for én gang. Det betyr også at vi i tillegg til treverket må telle med kostnader og miljøbelastning for transport, innkjøp og konstruksjon, verktøy, lønninger, skruer og spiker m.m., riving, gjenvinning og transport fire ganger i stedet for én gang.

La skogen stå!

For å kunne benytte tre som byggemateriale må skogen også felles. I Norden mangler treslagene naturlig motstandsdyktighet mot råte, og for å kunne benytte tre med risiko for råte må treet beskyttes på en eller annen måte. Det fører til lenger levetid og felling av færre trær.

Den besparelsen av treverk som oppnås gjennom å benytte effektive trebeskyttelsesmidler tilsvarer ca. en femtedel av den totale årlige produksjonen av sagde og høvlede trevarer. Man kan si at etter fem års benyttelse av impregnerte trevarer har man spart inn et helt år med produksjon og felling for byggeformål. Når man regner på sagverkenes råvarer, tilsvarer besparelsen cirka 7,6 millioner kubikkmeter pr. år.

Hvis du velger NTR-sertifiserte trevarer kan tre av fire trær få stå igjen i skogen.

Bærekraftig!

Det er viktig å velge riktig tretype for at miljøpåvirkningen skal bli så liten som mulig, regnet over hele levetiden.

Tre som er behandlet med trebeskyttelsesmiddel i henhold til klasse NTR-A og som benyttes i kontakt med jord, som for eksempel gjerdestolper, har en forventet levetid på 20 år, sammenlignet med ubehandlet tre i jord, som har en levetid på fire år. Det gir fem ganger så lang levetid for behandlet tre sammenlignet med ubehandlet tre, og det betyr at NTR-sertifiserte trevarer gir minst miljøpåvirkning når man regner med hele levetiden.

Trebeskyttelsesmidlene som benyttes skal gi høyest mulig motstandsdyktighet samtidig som de har minst mulig påvirkning på helse og miljø. Vi skal jobbe for konstant utvikling av trebeskyttelsesmidler med minst mulig miljøpåvirkning. Det gjør vi ved å hele tiden benytte oss av den beste teknikken som er tilgjengelig på markedet.

Effektivt og sikkert!

NTR-sertifiserte trevarer er beskyttet med moderne og testede trebeskyttelsesmidler som effektivt beskytter mot råte. Tre som er beskyttet med moderne trebeskyttelsesmidler har lang levetid, med en relativt liten mengde effektiv trebeskyttelse og til en relativt lav kostnad. Lang levetid, korte transportetapper og biobaserte materialer er de viktigste parametrene for god miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.

Arbeidet vårt med beskyttet tre skal bidra til bærekraftig bygging i fremtiden – byggemetoder som hele tiden utvikles og forbedres, som ikke belaster miljø eller klima og som bidrar til bærekraftig økonomisk utvikling. Vi tar også produksjonsansvar helt fra nyprodusert, beskyttet planke og frem til riving og avfallshåndtering ved å sørge for bærekraftig produkthåndtering under hele livssyklusen.

Tre er ett av våre mest populære og miljøvennlige byggematerialer, spesielt hvis det er holdbart i lang tid, og det er nettopp det trebeskyttelsesbransjen kan tilby. NTR-sertifiserte trevarer forener tradisjon og fremtid når vi bygger med tre som varer lengre. Lang holdbarhet er rett og slett mest bærekraftig!

Økonomisk!

Bærekraftig bygging handler om motstandsdyktighet, og om å benytte trematerialer med så lang livssyklus som mulig. For trykkimpregnert tre bør det stilles krav til sertifisering i henhold til Nordisk Trebeskyttelsesråds regelverk. Det betyr at det behandlede treet skal oppfylle henholdsvis trebeskyttelsesklassene NTR-AB, NTR-ABmod, NTR-A og NTR-Amod, avhengig av bruksområde.

Et treprodukt som er fremstilt i henhold til Nordisk Trebeskyttelsesråds kvalitetssystem og som er merket med NTR har en teknisk levetid på over 25–30 år, avhengig av bruksområde og vedlikehold. Den faktiske levetiden er naturligvis lengre enn den tekniske levetiden og avhengig av omstendigheter og konstruksjon kan man ofte oppnå en levetid på over 50 år.
Klasse NTR-A for tre som er i kontakt med jord, for eksempel gjerdestolper, har en forventet levetid på 20 år, sammenlignet med ubehandlet tre i jord som har en levetid på fire år. Det gir fem ganger så lang levetid for behandlet tre sammenlignet med ubehandlet tre. Sammenlignet med andre byggematerialer gir NTR-sertifiserte trevarer lengst livssyklus.

Byggemateriale som kan resirkuleres!

Treverket som benyttes i våre produkter kommer fra miljøsertifiserte skogbruk i nordiske skoger. Trærne har tatt opp og bundet CO2 fra luften. Treverket sages, høvles og impregneres lokalt, noe som gir kortere transportetapper.

Impregneringen skjer i en lukket prosess uten mulighet for spredning til omgivelsene. Overflødig impregneringsvæske returneres og brukes på nytt. Det aktive stoffet i impregneringsmiddelet er kobbersalter. Det benyttes vann for å løse opp saltene i prosessen med å presse dem inn i treets celler, der saltet fikseres og vannet tørkes bort. Trebeskyttelsesmiddelet forblir fiksert inni treproduktet gjennom hele levetiden.

Etter bruk, når det impregnerte treproduktet rives eller forkastes, blir impregnert tre gjenvunnet gjennom energigjenvinning. Asken fra forbrenningen har ingen særlig risikoklasse, men kan benyttes på samme måte som annen aske, for eksempel til jordforbedring.

Gå til NTR-sertifisert hjemmeside

NTR-sertifisert tre Hjemmeside med fakta og informasjon om tre og treprodukter

Gå til NWPC-hjemmesiden

NWPC er organisasjonen bak NTR-systemet. Besøk NWPC-hjemmesiden for profesjonelle treprodusenter