NTR betyder tillit

De vanligaste träskyddsklasserna för konsumenter och bygg är NTR A, NTR AB och NTR Gran.

NTR betyder trä som du kan lita på

Nordiska Träskyddsrådet, Svenska Träskyddsinstitutet och forskningsinstitut och universitet har alla haft ett betydande inflytande på utvecklingen av träskyddsstandarder i Europa och runt om i världen.

Träskyddsklasserna enligt NTR-systemet är samordnade med de europeiska standarderna EN 351-1 och EN 599, den etablerade industristandarden. NTR-systemet går dock längre genom att även specificera User Class och Penetration samt flera regler för att uppnå god hållbarhet och genomgående god kvalitet.

Träkvalitetssystemet NTR täcker även alla trämaterial och ny teknik. Med detta kan modifierade trävaror som kemiskt modifierat trä, värmebehandlat trä, kiselimpregnerat trä och linoljeimpregnerat trä konkurrera på lika villkor. Kunder och träföreskrivare får korrekt, saklig och jämförbar dokumentation om träprodukters beständighet .

Trä som är certifierat för att hålla länge

För en producent av trä som håller längre är det enkelt att koppla en ny produkt eller modifieringsprocess till NTR’s träkvalitetssystem. Kostnaden för att delta i NTR är en bråkdel av producenternas övriga utvecklings- och marknadsföringskostnader. Den verkliga utmaningen är att bevisa att den nya träprodukten är beständig och av robust kvalitet vid industriell tillverkning. Den rigorösa godkännandeprocessen består av fälttester på fem år eller mer, som bland annat bedömer träproduktens motståndskraft mot röta. Produkter som klarar testet får rätt att ha NTR-märket, vilket fungerar som en garanti för lång livslängd, hållbarhet och kvalitet.

Kraven på beständighet och kvalitet är hårda i den europeiska EN-standarden, men standarden är ännu mer exakt i NTR-systemet. Där klarar endast produkter med förbättrad hållbarhet testerna och får kvalitetsmärkningsrättigheterna. Träskyddsklasserna i NTR:s träkvalitetssystem och den europeiska standarden är utformade för att ge en mycket bättre hållbarhet än obehandlat trä.

Ansvariga specificerare och köpare

Den som specificerar/köper har en nyckelroll i kvalitetsprocessen. De måste känna till träsorter och hållbarhetsklassning för att självständigt kunna verifiera produktdokument och testrapporter, speciellt om de har för avsikt att köpa något annat än NTR-klassat virke. Många icke NTR-godkända produkter har testcertifikat som inte bedömer hållbarhet och livslängd. Kräv relevant dokumentation! NTR-systemet hjälper köparen att fatta välgrundade beslut.

“Produkter som klarar testet förtjänar rätten att ha NTR-märkningen, vilket fungerar som en garanti för lång livslängd, hållbarhet och kvalitet.”

good reasons for NTR certified wood

Leave the forest be!

Sustainable!

Economical!

Safe and effective!

Circular construction material!

Four times longer!