Hur NTR-systemet fungerar

NTR är ett system för klassificering, godkännande och kvalitetskontroll av behandlat trä.

Klassificering (NTR-dokument 1)

Klassificeringssystemet hjälper slutanvändaren att välja rätt virke för rätt ändamål. NTR-klasserna är i linje med det europeiska standardiseringssystemet och dess olika användningsklasser, i enlighet med den europeiska klassificeringskoden. I praktiken är NTR-klasserna de som är kända för handeln och slutanvändarna på marknaden.

Läs mer om NTR träskyddsklasser och deras användningsområden här

Godkännande (NTR-dokument 2)

Godkännandesystemet hanteras av en oberoende teknikergrupp bestående av experter från de nordiska tekniska instituten. NTR-dokument 2 definierar godkännandekraven för skyddsmedlet och är anpassat till den europeiska biocidproduktförordningen. Godkännanden baseras på noggrann dokumentation av beständighet i såväl laboratorietester som fältförsök.

Läs mer om idag godkända träskyddsmedel och system här

Kvalitetskontroll: Intern och tredje part (NTR Dokument 3)

Kvalitetskontrollsystemet (fungerar som ett tredjepartskontrollsystem som drivs av oberoende kontrollorgan i alla de nordiska länderna. De utför kontroller på produktionsplatsen som baseras på kvalitetssystemet och den specifika produktkvaliteten.

Se alla givna certifieringar och de virkesproducenter som har förtjänat rätten att märka sina produkter med NTR-märket här

good reasons for NTR certified wood

Leave the forest be!

Sustainable!

Economical!

Safe and effective!

Circular construction material!

Four times longer!