Vad är NTR?

NTR är ett pålitligt kvalitetsmärkningssystem som används för klassificering och kvalitetskontroll av trä och träprodukter som har behandlats med träskyddsmedel eller har modifierats. Det är nu de-facto-standarden för byggbranschen och myndigheter.

NTR-systemet är unikt och har bidragit till att utveckla ett högt konsumentförtroende för trä som har lång och pålitlig livslängd, med utmärkt skydd mot svamp- och insektsangrepp.

NTR grundades 1969 på initiativ av Nordiska ministerrådet. Idag har det utvecklats till ett samarbete mellan de nordiska branschorganisationerna för träskydd (Dansk Træbeskyttelse, Kestopuuteollisuus, Treindustrien, Svenska Träskyddsföreningen) och är det största träkvalitetssystemet för hållbarhet i Europa. Totalt är 110 företag NTR-certifierade, vilket innebär att deras träprodukter kan bära NTR-märkningen för att visa sina kunder att virket är producerat enligt NTR-standarderna. Majoriteten av de trävaror som produceras i Norden har NTR-märkningen.

Varför träskydd?

Träskydd såsom träskyddsbehandlingar förlänger livslängden för nordeuropeiska träslag (som tall) och gör dem lämpliga för bygg-, trädgårds- och jordbruksändamål.

good reasons for NTR certified wood

Leave the forest be!

Sustainable!

Economical!

Safe and effective!

Circular construction material!

Four times longer!