Technical group

Chairman of Technical group & secretary

Niels Morsing

Teknologisk Institut
Trä og Miljö
Postboks 141
DK-2630 TåSTRUP
Danmark

Phone:  +45 72 20 20 00
direct:      +45 72 20 23 12
Mobile:       +45 722 02 312
e-mail:     nmo@teknologisk.dk

Directors

Per Otto Flaete

Norsk Treteknisk Institutt
Postboks 113, Blindern
NO-0314 OSLO
Norge

Phone:   +47 988 53 333
Mobile:   +47 951 36 270
e-mail:   per.otto.flate@treteknisk.no

Petteri Torniainen

Finotrol Oy
Teollisuuskatu 3
FIN-50130 MIKKELI
Finland

Phone:     +358 40 589 25 69
e-mail:      petteri.torniainen@finotrol.fi

Pia Larsson Brelid

RISE, Research Institutes of Sweden
Gibraltargatan 35
SE-412 79 GÖTEBORG
Sverige

Phone:      +46 10-516 50 00
direct:     +46 10-516 57 24 (direkt)
Mobile:      +46 70-747 27 85
e-mail:   pia.larssonbrelid@ri.se

Deputy

Nasko Terziev

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet
Inst för skogens produkter
Box 7008
SE-750 07  UPPSALA
Sverige

Phone:       +46 18-67 10 00
direct:       +46 18-67 25 89
Mobile:        +46 70-667 25 89
e-mail:     nasko.terziev@sprod.slu.se