Sekretariat

Nordiska Träskyddsrådets administrativa skötsel sker på NTRs sekretariat under ledning av generalsekreteraren. Sekretariatet är förlagt till Stockholm och till sekretariatet kan man vända sig med frågor rörande:

  • allmän information om NTR och dess verksamhet
  • godkännande av träskyddsmedel
  • beställningar av NTRs publikationer och godkännandelistor
  • NWPCs administration och ekonomi
  • NTR-systemets administration och ekonomi
  • information om Nordiska Träskyddsdagar

Specifika teknikerrelaterade frågor avseende träskyddsmedel, provningar och provningsresultat hanteras av sekreteraren i teknikergruppen.

Generalsekreterare

Fredrik Westin

c/o Svenska Träskyddsföreningen
Box 22307
SE-104 22 Stockholm
Sverige

Telefon:  +46 8 791 23 57
Mobil:      +46 70 418 49 59
e-post:fredrik.westin@traskydd.com

Sekreterare i teknikergruppen

Niels Morsing

Teknologisk Institut
Trä og Miljö
Postboks 141
DK-2630 TÅSTRUP
Danmark

Telefon:     +45 72 20 23 12
Mobil:        +45 722 02 312
e-post:      nmo@teknologisk.dk