Kvalitetskontrollorgan

Godkännanden

Nordiska Träskyddsrådets styrelse utser och godkänner kvalitetskontrollorgan som ska utföra kvalitetskontroll av träskyddsbehandlat trä enligt detta dokument.

Krav på kvalitetskontrollorgan

Kvalitetskontrollorgan skall ha tillräcklig expertis och vana i att utföra kvalitetskontroll med anknytning till träimpregneringsindustrin. Kvalitetskontrollorgan som utför inspektioner av träskyddsbehandlat trä bör vara ackrediterade enligt EN ISO IEC 17065. Laboratorier som utför analyser behöver inte vara ackrediterade för enskilda analys-metoder men skall ha en ackreditering, dvs arbeta enligt ett kvalitetssystem enligt EN ISO IEC 17025.

Tillverkare måste kontakta en av kontrollorganen för att ansluta sig till tredjepartskontroll i enlighet med NTR-dokumenten.

Godkända Kvalitetskontrollorgan

 

Dansk Imprægneringskontrol

Dansk Imprægneringskontrol
Gregersensvej 3
DK-2630 Taastrup
Danmark

www.teknologisk.dk

Jonas Stenbæk
di-kontrol@teknologisk.dk
Telefon: +45 72-20 23 37

Inspecta Sertifiointi Oy

Inspecta Sertifiointi Oy
Rengastie 23
FI-60120
SEINÄJOKI
Finland

Telefon: +358 10-521 0000
www.kiwa.com

Reijo Ravila
Inspection engineer,
Wood Products
reijo.ravila@kiwa.com
Mobile:   +358 400 366 596

Finotrol Oy

Finotrol Oy / Toimitusjohtaja
Pl 181 (Teollisuuskatu 3)
FI-50100 MIKKELI
Finland

www.finotrol.fi

Petteri Torniainen
petteri.torniainen@finotrol.fi
Telefon:+358 40 589 25 69

Norsk Impregneringskontroll

Norsk Impregneringskontroll (NIK)
Box 113
Blindern
NO-0314 Oslo
NORGE

www.treteknisk.no

Växel:  +47 22-96 55 00

Morten Damm
Pröving & Sertifisering
Telefon: +47 900-67 445
morten.damm@treteknisk.no

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
Träteknisk utvärdering
Box 857
SE-501 15 Borås

www.ri.se

Växel: +46 10-516 50 00

Fredrik Hansson
fredrik.hansson@ri.se
Telefon: +46 10 516 57 18