Imprint

Det här avtrycket uppdaterades senast den 2022-08-16.

Ägaren till denna webbplats är:

Nordic Wood Preservation Council/Nordiska Träskyddsrådet Nordic Wood Preservation Council/Nordiska Träskyddsrådet
Box 502
SE-101 30 Stockholm
Sweden

Visit address: Drottninggatan 32

Organisational number: 802504-5124
Sverige
E-post: moc.cpwn-rtn@ofni
Telefonnummer: +46-8-791 23 60
VAT ID: SE802504512401

Den lagliga företrädaren (de lagliga företrädarna) för Nordic Wood Preservation Council/Nordiska Träskyddsrådet Nordic Wood Preservation Council/Nordiska Träskyddsrådet:

Fredrik Westin

1. Allmänst

1.1 Vi är registrerade på Swedish Bolagsverket med licens- eller registreringsnummer:

802504-5124

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

2. Följande information är obligatorisk enligt tysk lag.

by | 2021-10-15

Print Friendly, PDF & Email
© Nordic Wood Preservation Council