NTR certificeret

træ og træprodukter med forhøjet holdbarhed er ganske enkelt det mest bæredygtige valg af alle. NTR-mærket er prof af kvalitet

Hvorfor behandlet træ er et godt byggemateriale

Træ er et af vores mest værdsatte og miljøvenlige byggematerialer – især når det holder i årevis. I forhold til ubehandlet træ er levetiden for behandlet træ næsten fire gange længere, hvilket naturligvis er med til at mindske påvirkningen af miljøet og klimaet. Derudover betyder brug af behandlet træ, at der skal fældes færre træer, så der er flere til at blive ved med at vokse i skovene. NTR-certificerede træprodukter giver de laveste livscyklusomkostninger sammenlignet med andre byggematerialer. Den behandlede træindustri påtager sig også produktionsansvar – fra nyfremstillede, behandlede planker til nedrivning og affaldshåndtering – ved at arbejde for at fremme bæredygtig produktstyring gennem hele livscyklussen.

Forhøjet holdbarhed er ganske enkelt det mest bæredygtige valg af alle.

Good reasons for treated wood!

Lyt til, hvad Malin Engström, executive director of Technical Management hos Växjö Council og Niklas Bosrup, Landskabsarkitekt hos Sydväst Arkitektur och Landskap har at fortælle os om brug af træ i offentlig arkitektur.

Gode grunde til NTR-certificeret træ!

Fire gange længere!

Lad skoven være!

Bæredygtigt!

Sikker og effektiv!

Økonomisk!

Cirkulært byggemateriale!

Fire gange længere!

Levetiden for træprodukter varierer efter faktorer som det lokale klima og den lokale mikro-fauna, samt anvendelsesområde, struktur og vedligeholdelse. Træ, der er beskyttet med moderne træbehandlingsmidler, har en lang levetid, og dette kan opnås til en lav pris ved at bruge en relativt lille mængde effektiv træbehandling.

Effekten er markant, idet den gør det muligt at bruge træ i mange flere byggeelementer, hvilket er en forudsætning for at bruge mere træ i opbygningen af fremtidens samfund. Men hvor stor er fordelen ved at forlænge levetiden?

Erfaringen viser, at levetiden for et produkt, der anvender behandlet træ, i gennemsnit er 3,8 gange længere, hvilket betyder, at for at opnå samme levetid med ubehandlet træ, vil det være nødvendigt at bygge den samme struktur næsten fire gange i stedet for kun én gang. Det betyder også, at det, ud over det faktiske brugte træ, ville være nødvendigt at medregne fire gange i stedet for én gang omkostninger og miljøpåvirkning fra aspekter som transport, indkøb og konstruktion, værktøj, løn, skruer og søm, nedrivning, genbrug og transport.

Lad skoven være!

Brug af træ som byggemateriale medfører naturligvis fældning af skovarealer. Træ fra Norden er ikke naturligt modstandsdygtigt over for råd, så for at bruge træ steder, hvor der er risiko for råd, skal træet behandles på den ene eller anden måde. Dette udmønter sig i en længere levetid, hvilket reducerer behovet for at fælde yderligere træer.

Besparelsen i træ, der opnås ved at bruge effektive træbehandlingsmidler, svarer til cirka en femtedel af den samlede produktion af savede og høvlede trævarer i løbet af et år. Fem års brug af imprægnerede træprodukter sparer med andre ord et helt års produktion og fældning til byggeformål. Omregnet til råmateriale til savværkerne udgør besparelsen cirka 7,6 millioner kubikmeter om året.

Valget af NTR-certificerede trævarer betyder således, at tre ud af fire træer kan blive ved med at vokse i skoven.

Bæredygtigt!

Det er et spørgsmål om at vælge den rigtige træsort for at sikre, at miljøbelastningen er minimeret, når den beregnes over den samlede levetid.

Træ beskyttet med NTR klasse A behandlingsmidler og brugt i kontakt med jorden – som hegnspæle for eksempel – har en forventet levetid på 20 år, sammenlignet med ubehandlet træ i jord, der har en levetid på blot fire år. Det betyder, at levetiden for behandlet træ er fem gange så lang som ubehandlet træ, hvilket betyder, at NTR-certificerede træprodukter giver den laveste miljøbelastning opgjort over hele levetiden.

De anvendte træbehandlingsmidler skal give størst mulig holdbarhed, samtidig med at de har mindst mulig indvirkning på sundhed og miljø. Vores mål er at fremme den kontinuerlige udvikling af træbehandlingsmidler med mindre og mindre miljøbelastning – og det opnår vi ved konsekvent at bruge den bedste teknologi, der findes på markedet.

Sikker og effektiv!

NTR-certificerede træprodukter er behandlet med gennemtestede, moderne midler, der yder effektiv beskyttelse mod råd. Træ, der er beskyttet med moderne behandlingsprodukter, har en lang levetid, til en lav pris og med en relativt lille mængde effektiv træbehandling. Lang levetid, korte transportafstande og biobaserede materialer er nøgleparametrene for overlegen miljøpræstation i løbet af livscyklussen.

Vores arbejde med behandlet træ er at bidrage til fremtidens bæredygtige byggepraksis. Denne praksis, som konstant udvikles og forbedres, minimerer påvirkningen af klimaet og miljøet, og de er også med til at sætte skub i en bæredygtig økonomisk udvikling. Vi påtager os også produktionsansvar – fra nyfremstillede, behandlede planker til nedrivning og affaldshåndtering – ved at arbejde for at fremme bæredygtig produkthåndtering gennem hele livscyklussen.

Træ er et af vores mest værdsatte og miljøvenlige byggematerialer, især når det holder i årevis, hvilket netop er, hvad den behandlede træindustri har at tilbyde. NTR-certificerede trævarer forener tradition og fremtid, når vi bygger med træ, der holder usædvanlig lang tid. Forhøjet holdbarhed er ganske enkelt det mest bæredygtige valg af alle!

Økonomisk!

Bæredygtigt byggeri betyder lang levetid ved at bruge træmateriale med den længst mulige livscyklus. For trykimprægneret træ skal krav om certificering stilles i overensstemmelse med Nordiska Träskyddsrådets (NTR) regler: det behandlede træ skal opfylde træbehandlingsklasserne NTR AB, NTR ABmod, NTR A og NTR Amod, afhængigt af det påtænkte areal på brug.

Et træprodukt, der er fremstillet i henhold til Nordiska Träskyddsrådets (NTR) forskrifter, og som er NTR-mærket, har en teknisk levetid på 25 til 30 år afhængig af anvendelsesområde og vedligeholdelsesniveau. Den faktiske levetid vil næsten med sikkerhed være længere end den tekniske levetid; afhængigt af de herskende forhold og strukturen er levetider på over 50 år ikke ualmindeligt.
Trævarer i NTR A-klasse (i kontakt med jorden – f.eks. hegnspæle) har en forventet levetid på 20 år, sammenlignet med levetiden for ubehandlet træ i jord, som kun er fire år. Så levetiden for behandlede træprodukter er fem gange så lang som ubehandlet træ. NTR-certificerede træprodukter giver de laveste livscyklusomkostninger sammenlignet med andre byggematerialer.

Cirkulært byggemateriale!

Træet, der bruges til vores produkter, kommer fra miljøcertificeret skovdrift i nordiske skove. Mens de vokser, har træerne assimileret og bundet kuldioxid fra atmosfæren. Træet skæres, høvles og imprægneres lokalt, hvilket betyder korte transportafstande.

Træimprægneringen udføres i en lukket proces, der er designet til at eliminere risikoen for, at behandlingsmidlerne spredes til omgivelserne. Overskydende imprægneringsvæske genvindes og genbruges. De aktive stoffer i imprægneringsmidlet er kobbersalte. Vand bruges til at opløse saltene under den proces, hvor de presses ind i træcellerne, hvor saltet indlejres og vandet tørres af. Træbehandlingsmidlet forbliver fast i træproduktet i hele dets levetid. Surplus impregnation fluid is recovered and reused.

Efter brug, når de imprægnerede træprodukter rives ned eller kasseres, genanvendes det imprægnerede træ gennem energigenvinding. Asken fra forbrændingsprocessen er ikke i nogen risikoklasse og kan derfor bruges på samme måde som almindelig aske – som at berige jorden.

Gå til NTR-certificeret hjemmeside

NTR-certificeret træ Hjemmeside med fakta og information om træ og træprodukter

Gå til NWPC-hjemmesiden

NWPC er organisationen bag NTR-systemet. Besøg NWPC-hjemmesiden for professionelle træproducenter