Vem kan bli medlem?

Företag som industriellt tillverkar trä med förbättrad beständighet kan bli NTR-certifierad om produktionen sker i överenstämmelse med NTR-dokumentens kvalitetsregler samt är ansluten till tredjepartskontroll. Även tillverkare av träskyddsmedel eller trämodifieringsprocesser kan ansöka om certifiering av träskyddsmedel eller träskyddsprocess och man bli godkänd och upptagen på NWPC lista över godkända träskyddsmedel. I överenstämmelse med NWPC dokumenten kan trävaruproducenter och tillverkare av träskyddsmedel eller träskyddsprocesser av följande upptas som medlem:

  • Tryckimpregnering
  • Vakuumimpregnering
  • Superkritisk impregnering
  • Furfurulering
  • Acetylering
  • Värmebehandling
  • Kärnträskyddsbehandling

Gällande regler framgår av NTR-dokumenten