Märkningrätt

Producenter med ett giltigt certifikat har rätt och är skyldig att märka sina träprodukter med NTR-märke och träskyddsklass i enlighet med  vad som sägs i NTR-dokumenten.

NTR-märket är ett registrerat varumärke tillhörande Nordiska Träskyddsrådet, NWPC.

Överträdelse och missbruk av märkningsrätten kommer att motarbetas och kan leda leda till exkludering. Verksamheter som har förlorat sin märkningsrätt återfinns i tabellen över indragna licenser.

Producenter som är anslutna till kvalitetskontroll och certifiering har rätt och skyldighet att märka sin produktion med NTRs kvalitetsmärken.
Form och proportioner skall överensstämma med avbildade märken, och storleken anpassas till produkten som skall märkas.

Utförande

Märkningen skall utföras som buntmärkning eller som styckmärkning.
Trä behandlat enligt träskyddklasserna NTR A och NTR A pole skall alltid styckmärkas.
Styckmärkning skall göras med NTRs kvalitetsmärke direkt på det behandlade virkesstycket eller med färgmärkning på ändträet enligt fig 9.1.

Undantag från dessa krav medges. Anm. Exempel är stängselstolpar och järnvägssliprar.

Buntmärkning skall innehålla minst följande information:

  • impregnering utförd enligt NTR Dokument Nr 1, del 1, samt EN 351-1
  • namn på det använda träskyddsmedlet, namn på aktiva ämnen samt att det är en biocidprodukt
  • träskyddsklass samt inträngningsklass enligt EN 351-1: NP 5 för klasserna NTR M, NTR A, NTR A pole och NTR AB, NP 3 för klass NTR B.
  • användningsområde(n) för det behandlade träet
  • mot vilka träförstörande organismer behandlingen ger skydd
  • upptagning av träskyddsmedlet (se NTRs lista över godkända träskyddsmedel)
  • beskickningsnummer
  • namn och kontaktdetaljer för producenten

Kvalitetsmärkena får även användas på fakturor, brevpapper, i reklammaterial o dyl.

Leveranshandling (t ex följesedel) skall alltid innehålla uppgift om använt träskyddsmedel och träskydds-klass. Om det genom förtryck på faktura, följesedel etc framgår, att det levererade virket uppfyller kraven i NTR Dokument Nr 1, del 1, så skall det för trä som behandlas enligt andra krav tydligt göras anmärkning om detta för att undvika missförstånd.

Producenter som är certifierade för CE-märkning och impregneringen utförts enligt produktkrav enligt NTR Dokument Nr 1, del 1, kan även inkludera CE-märkning på för styck- eller buntmärkning