Godkännande av träskyddsmedel

Godkännande av träskyddsmedel

Sedan 1980 finns ett av NTR administrerat godkännandesystem för träskyddsmedel för industriell impregnering.

Godkännanden ges för användning i de nordiska träskyddsklasserna NTR/M, NTR/A, NTR/AB och NTR/B och gäller enbart den biologiska skyddseffekten.

Som grund för godkännandena ligger den europeiska standarden EN 599.

I ett tillämpningsdokument, NTR Dokument nr 2, specificeras villkoren för NTR-godkännande.
I godkännandet fastställs mängden träskyddsmedel, uttryckt i kg/m3splintved, som skall tillföras träet för respektive träskyddsklass.

Uppgifter om avgifter, handläggning av godkännandeärenden m m kan fås från sekretariatet.

Nordisk Träskyddsstandard

Läs standarderna i Adobe Reader:NWPC Doc 2:2017 part 1NWPC Doc 2:2017 part 3NWPC Doc 2:2017 part 4