För köpare

När man köper eller föreskriver trä som ska användas utomhus och utsätts för fukt och biologiska skadegörare eller andra krävande miljöer är det nödvändigt att överväga ett adekvat träskydd är nödvändigt enligt gällande byggregler och ansvar eller om det ska användas för att förlänga livslängden minska kostnader och miljöpåverkan. Mängden av träskydd som behövs beror på flera omständigheter.

  • Träslag – om det är beständigt och går att behandla med träskydd
  • Byggprodukt och kosnstruktion – tex staketstolpe, panel, trall, bärande konstruktion etc 
  • Exponering – geografi, väder, sol, slitage
  • Hur lång livslängd som krävs – vanligen 15, 30 eller 60 år
  • Säkerhet och underhåll – går den att inspektera, byta ut och underhålla. 

Minimikrav för träskyddsbehandling har fastställts i NTR-systemets träskyddsklasser vilka även på motsvarande sätt finns i Europastandarden EN 351-1 och EN 335. Dessa standarder beaktar ovanstående förutsättningar med avseende på upptagning och inträngning och i vilken miljö dessa behandlingar kan förväntas prestera och därigenom säkerställa att träprodukten fungerar under sin förväntade livslängd.

Byggregler föreskriver ofta vilken NTR-användarklass som förutsätts för att bygga säkert. Ett vanligt krav gäller bärande konstruktioner som ska uppfylla hållfasthetskravet under produktens hela föreskrivna livslängd. Då krävs träskydd. 

Träprodukters beständighet är grupperade i olika NTR-träskyddsklasser. De vanligaste träskyddsklasserna för beständigt trä enligt NTR är NTR A, NTR AB, NTR B och NTR GRAN.

Hur ska man specificera och föreskriva träskyddsbehandlat trä?

Träskyddsbehandling

Vissa barrträarter är mer naturligt hållbara än andra och i vissa situationer kan en träskyddsbehandling inte behövas alls. För att säkerställa en förlängd och problemfri livslängd för allmänna byggnads- och landskapskonstruktioner är kvalitetskontrollerade, industriellt applicerade träskyddsbehandlingar det bästa valet.

Träskyddsbehandlingar är erbjuds av flera olika typer av träförädlingsföretag, sågverk, snickeritillverkare och specialiserade organisationer i Europa. 

Det viktigaste att överväg när man väljer för virke är dess avsedda slutanvändning. Den europeiska standarden EN335 definierar användningsklasser för virke och dessa visas sidan i menyn..