NTR Documents

I samband med fastställandet av de europeiska standarderna för träskyddsbehandlat trä (EN 351) och träskyddsmedel (EN 599) beslöt den nordiska träskyddsindustrin om att behålla de sedan 20 år kända och inarbetade träskyddsklasserna. NTR beslutade därför att utarbeta en branschstandard “Nordiska träskyddsklasser”, som definierar de nordiska träskyddsklasserna inom ramen för föreliggande europeiska standarder. Denna branschstandard kan därmed sägas vara ett nordiskt tillämpningsdokument till EN 351.

Matrix över gällande NTR dokument

 

NTR-Dokumenten