Startsida

Välkommen till Nordiska Träskyddsrådet

Nordiska Träskyddsrådet bildades 1969 och har som uppgift att främja utvecklingen inom träskyddsindustrin i Norden. Vårt mål är att stärka konkurrenskraften för beständigt trä enligt NTR-klass. Vårt syfte är att optimera livslängden hos NTR-klassat virke med hänsyn till användningsbehov samt att sprida information och kunskap inom träskyddsområdet.

NTR Quality system in a international perspective