HÅLLBARHET MODIFIERAD TRÄ MED CERTIFIERAD KVALITET

Läs mer

NTR-systemet säkerställer en lång livslängd

Träskydd, såsom träskyddsbehandlingar förlänger livslängden på trä och gör dem lämpliga för bygg-, trädgårds- och jordbruksändamål.

FÖR BESTÄLLARE OCH ARKITEKTER

Hur man specificerar behandlat virke

HITTA CERTIFIKATINNEHAVARE

Lista över alla företag och producenter med gällande certifikat

FÖR MEDLEMMAR OCH NYA MEDLEMMAR

Information till träproducenter och träförädlingssystem

-Vi är stolta över Vattentorget,

Lyssna på vad Malin Engström, direktör för Teknisk förvaltning på Växjö kommun och Niklas Bosrup, landskapsarkitekt på Sydväst Arkitektur och Landskap har att säga om att använda trä i offentlig arkitektur.

Beständigt trä är ett hållbart val

Kreativitet och bra arkitektur förvandlar stadsmiljöer till fina parkmiljöer inne i städer. Naturmaterial och beständighet med NRT-certifierat trä med förväntad livslängd på mer än 25 år.

Fredrik Westin

I harmoni med naturen

Det är viktigt för oss att göra vår natur tillgänglig för så många som möjligt. Förvaltningen har hög kompetens vad gäller byggande och att göra hållbara val.

– Mats Abrahamsson, ordförande Sotenäs kommun

Trä i det offentliga rummet

Hammarby Sjöstads populäraste område och har utsetts till Träskyddspriset för sin kompetenta och inspirerande användning av beständigt trä.

Träskydd förlänger livslängden

Träskyddsbehandlat trä enligt NTR-systemet förlänger livslängden med flera gånger och gör trä till ett mycket konkurrenskraftigt byggmaterial. Lång livslängd, kostnadseffektiv, tillgänglighet, säker och hållbar.

“Trä med lång livslängd är det bästa materialet med tanke på alla aspekter av hållbarhet. Det är en missuppfattning att träskyddsmedel är ett hot mot vår hälsa och miljö. Modernt hållbart behandlat virke, såsom impregnerat trä, är säkert att använda.

Miljöcertifierings- och klassificeringssystem som Svanen bedömer ofta NTR-märkt trä som säkert och ett bra val. Lång förväntad livslängd och korrekt användning tillsammans med effektiva och moderna träskyddsmedel krävs. Det sparar resurser med endast en liten och acceptabel miljökostnad/risk.”

Fredrik Westin

Generalsekreterare, Nordiska Träskyddsrådet

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.